Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Bình Cứu Hỏa - Bình Cứu Hỏa mini - Bình Cứu Hỏa CO2

Bình chữa cháy MFZ4 BC
Bình chữa cháy MFZL4 ABC
Bình chữa cháy MFZ8 BC
Bình chữa cháy MFZ8 ABC
Bình chữa cháy Hàn Quốc
Bình chữa cháy MT3 khí CO2
Bình chữa cháy MFZ35 BC
Bình chữa cháy MFZTL35 ABC
Bình cầu chữa cháy MFZ6
Bình chữa cháy mini ITALYA
Bình chữa cháy MT5 khí CO2
Bình chữa cháy MFZ1 BC
Bình chữa cháy MFZ2
Chăn dập cháy

Chăn dập cháy

Liên hệ
Nạp bình khí chữa cháy CO2
Bình chữa cháy MT24 khí CO2
Báo khói tự động
Chuông báo cháy

Chuông báo cháy

650.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: