Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Màng chít, màng quấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: