Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cọc tiêu giao thông

popup

Số lượng:

Tổng tiền: