Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Rào, dây PQ, xích, cờ đuôi nheo

popup

Số lượng:

Tổng tiền: