Hàng thanh lý thiếu size

Hàng thanh lý do thiếu sai số để ghép đơn

Bán thanh lý giá giẻ

1. Bộ quần áo màu ghi còn sai số 5 và sai số 8: Giá bán 100.000 đ/1 bộ

Sai số 5: Tương đương với người trên dưới 50 Kg: còn 28 bộ

Sai số 8: Tương đương với người trên dưới 70 kg : còn 114 bộ

 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: