:

Hàng thanh lý thiếu size

Hàng thanh lý do thiếu sai số để ghép đơn

Bán thanh lý giá giẻ

1. Bộ quần áo màu ghi còn sai số 5 và sai số 8: Giá bán 100.000 đ/1 bộ

Sai số 5: Tương đương với người trên dưới 50 Kg: còn 28 bộ

Sai số 8: Tương đương với người trên dưới 70 kg : còn 114 bộ

 

2. Áo màu ghi sữa còn sai số 5, số 6, số 8: Giá bán 55.000 đ/1 áo

Sai số 4: Tương đương với người trên dưới 40 Kg, 50 kg vẫn mặc vừa: còn 150 áo

Sai số 5: Tương đương với người trên dưới 50 Kg: còn 180 áo

Sai số 6: Tương đương với người trên dưới 60 kg : còn 27 áo

Sai số 8: Tương đương với người trên dưới 70 kg, người 80 kg bụng nhỏ vẫn mặc vừa: còn 74 áo

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: